Všetky mamy túžia zabezpečiť svojim deťom to najlepšie a najvzácnejšie pre ich zdravie. Prvou skutočnou výživou dieťaťa po narodení je materské mlieko, ktoré obsahuje všetko to, čo dieťa potrebuje.V rôznych kultúrach boli odporúčané špecifické potraviny alebo bylinky na podporu tvorby materského mlieka. Účinky mnohých z nich nie sú vedecky potvrdené – okrem jednej. A tou je práve MORINGA.

Je dojčenie také dôležité?

Áno je. Môžeme povedať, že materské mlieko je nenahraditeľné. Obsahuje všetky významné živiny v ideálnom pomere, ktoré sú plne prispôsobené aktuálnym potrebám novonarodeného dieťaťa a dojčaťa.Dojčenie je v súčasnosti už podporované oficiálnou osvetou a kampaňami.

Dojčením u dieťaťa podporujeme:

  • vývoj a dozrievanie tráviaceho traktu
  • vývoj a dozrievanie mozgu a centrálnej nervovej sústavy
  • vývoj a dozrievanie imunitného systému
  • ochranu pred infekciami
  • zníženie rizika alergií, ekzémov a astmy
  • metabolizmus cholesterolu a toleranciu ku glukóze
  • zníženie rizika vzniku niektorých chronických ochorení, ako je obezita a diabetes

Dojčenie je prirodzené

Mliečna žľaza sa na svoju úlohu pripravuje už počas tehotenstva. Už počas posledných dní tehotenstva a v prvých dňoch po pôrode sa tvorí imunologická bomba –kolostrum. Následne sa tvorí prechodné materské mlieko a po dvoch týždňoch tvorí žena už zrelé materské mliečko.

Aj keď je dojčenie prirodzené, ženy sa často obávajú nedostatku mlieka, alebo jeho neskorého nástupu. Práve náš pocit, že nemáme dosť vlastného mlieka, môže viesť až k jeho strate (hovoríme tomu aj trik dôvery). Psychika ženy zohráva v procese dojčenia významnú úlohu. Najdôležitejšími faktormi, ktoré môžu znížiť tvorbu mlieka, sú strach, stres, starosti,ale aj nedostatok spánku. Tiež nedôvera v seba samú, odmietavý postoj k dojčeniu a rôzne ďalšie vnútorné motívy, ktoré nás od dojčenia odrádzajú.

Ako zabezpečiť dostatok mlieka

Z vyššie uvedených dôvodov sa odporúča užívať prírodné podporné prostriedky, ktoré napomôžu žene prekonať pochybnosti, a zároveň podporia správne fungovanie mliečnej žľazy. Odborný názov pre takéto doplnky je „galaktológ“- a moringe tento názov právom prislúcha.

V roku 2013 bola uverejnená publikácia (naposledy revidovaná v decembri 2018), ktorá preskúmala závery piatich vedeckých štúdií skúmajúcich moringu a jej vplyv na tvorbu mlieka. Išlo o randomizované kontrolované štúdie, v ktorých bolo potvrdené, že ženy užívajúce moringu mali zvýšenú tvorbu mlieka v porovnaní s kontrolnou skupinou užívajúcou placebo. Ďalšia štúdia poukázala na zvýšenie objemu materského mlieka u matiek predčasne narodených detí. Väčšina žien zo štúdií uvádzala aj iné prínosy užívania – pocit zvýšenej energie, sily a menší pocit únavy.Moringaje okrem toho bohatá na tie živiny, ktoré po tehotenstve potrebujeme doplniť najviac, a to je železo, vápnik či zinok.

Ako užívať moringu počas tehotenstva

Pokiaľ ste rozhodnutá podporiť svoje zdravie, imunitný systém a budúcu tvorbu mlieka, je dobré začať užívať moringu od druhého trimestra, najneskôr od tretieho trimestra tehotenstva.

Aktívne látky moringy sa hromadia v bunkách a tkanivách a ich pôsobenie nastupuje pri dlhodobom užívaní. Nemusíte sa obávať, listy moringy a doplnky z nich nemajú žiadne vedľajšie účinky a nie sú kontraindikované so žiadnou diagnózou. Samozrejme, vždy je dobré poradiť sa so svojim lekárom.

Najideálnejšou voľbou je užívať prášok z listov v kombináciou s čajom, ktorý obsahuje vysoké množstvo vylúhovaných antioxidantov a ešte viac podporuje zdravie ženy. Pridanou hodnotou je rovnováha hormonálneho systému, ktorý vie počas najkritickejších období potrápiť každú z nás.