Od čias gymnázia ma fascinovala biológia a javy spojené s prírodou. Priťahovala ma najmä genetika. Štúdiom tejto zložitej vedy a prácou v tejto oblasti som bola pohltená takmer 15 rokov. Počas doktorandského štúdia som strávila dlhé hodiny v labákoch. Ako znalec v DNA analýze som došla na koniec tejto cesty. Avšak, unavená a vyčerpaná. Bola som prekvapená, aj sklamaná. Pretože môj sen sa v skutočnosti stal nočnou morou.

Túžba nájsť sa v systéme a prepojiť ľahkosť bytia s prácou, ktorá by ma napĺňala a bola mojím vyjadrením, ma sprevádzali niekoľkými životnými etapami. Ešte ako zamestnanec štátnej správy som sa začala v každej voľnej chvíli vzdelávať v oblasti výživy. Biológia, genetika a znalosti z prírodovedných odborov mi neskutočne pomohli pri zostavovaní prvých prednášok, kurzov a workshopov o výžive. Spolu s ďalšími nadšencami sme založili prvé edukačné centrum vo výžive pre laikov.

Stála som pri zrode Inštitútu zdravého života a tkala sieť priateľstiev, zloženú z odborníkov v oblasti terapie, nutričného poradenstva, biofeedbacku a ďalších odborov. Stále som však cítila, že to enormné množstvo vynaloženej energie nie je správne nasmerované. Medzitým sa mi narodilo aj druhé dieťa a času bolo akosi menej.

“Moringly” mi prišlo do cesty podobne ako ostatné krásne témy v mojom živote – z vnútorného presvedčenia zmyslu a naplnenia. Ako mama dvoch detí som v neustálej konforntácii s otázkami zdravia, vitality, výživy, ale aj so spôsobom ako zladiť manažment rodiny a práce. Prepojenie s Moringly mi dáva priestor na sebavyjadrenie, hru a lásku k sebe.

Viac o mojej práci a odbornom profile tu:

https://www.vyzivapreteba.sk